Verenigingen

Beschermen van olifanten om het grote mara-ecosysteem te behouden.

De organisatie Mara Elephant Project beschermt olifanten in het grote Mara-ecosysteem als een belangrijke diersoort voor natuurbehoud.

Ze beheren ook het conflict tussen mens en olifant door de beweging van olifanten op te volgen, dit door patrouilles tegen stropers in te zetten en door gebruik van snelle interventie-eenheden.

Ouganda
Wildlife
Authority

De Oeganda Wildlife Authority (UWA) beheert 10 nationale parken; 12 reservaten; 5 gebieden voor natuur- en dierbeheer; en 13 opvangcentra.

De Uganda Wildlife Authority is verantwoordelijk voor het behoud van het natuurlijke erfgoed van het land, dat bestaat uit de dieren, planten, natuurlijke kenmerken en ecosystemen in het algemeen.

De UWA implementeert verschillende strategieën om dieren in het wild te behouden. Ze omvatten de betrokkenheid van de gemeenschap aan natuurbeheer, de inkomstenverdeling, samenwerkend management, beheer van probleemdieren; gebruiksrechten voor fauna en instandhoudingseducatie.

De UWA pakt natuurbeschermingskwesties zoals stroperij, inbreuken en illegale begrazing aan door middel van strategieën zoals het plaatsen van patrouilles in alle beschermde gebieden en het arresteren van mensen die parkgebieden binnenvallen zonder toestemming van de organisatie.

De UWA heeft ook samengewerkt met gemeenschappen rond beschermde gebieden om andere uitdagingen tussen wilde dieren en mensen aan te pakken, zoals probleemdieren en conflicten tussen mensen en dieren in het wild.

Programma’s voor het delen van wildlife-voordelen zijn bedoeld om de regering te helpen haar doel te bereiken: het uitbannen van armoede en het verbeteren van het levensonderhoud van gemeenschappen.

Desert
Lion
conservation

Dear Griet,

Thank you so much for your generous support of me and the Desert Lion Project. Your respect and passion for the animal and your profession is an inspiration to me.

Philipp

Tsavo
Trust

Tsavo Trust is an action orientated, field-based, Kenyan not-for-profit conservation organisation that works to give the wildlife and people of Tsavo the right to a future.